KAMP (Pilates ve Yoga Doğa Kampı)

Kamp, genellikle yerleşim yerlerinden uzakta zihinsel veya bedensel olarak dinlenme, arınma ve meditasyon yapma amaçlı tercih edilen doğa aktiviteleri arasında yerini alır. Kampın günümüzde çok fazla tercih edilmesinin nedeni, insanların metropol yaşam içerisinde sakinliği, dinginliği ve huzuru arama ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaç son zamanlarda o kadar artmış olacak ki kamp anlayışı günümüzde yapmaktan keyif aldığımız birçok aktiviteye uyarlanmış ve kamp türleri doğmuştur. Pilates ve yoga kampı bunlardan yalnızca ikisidir.

 Pilatesin üç temel dinamiği vardır:

• Dik oturuş.

• Sağlıklı bir nefes alışverişi.

• Esnek bir vücut.

Bu prensipleri sağlamak yalnızca bir alet, mat veya ekipman ile hallolabilirken bu faaliyetleri doğayla iç içe olan bir ortamda yaptığınızı ve matlarınızın bitki örtüsü ile bütünleştiğini düşünün. Evet, oldukça güzel fakat imkansız değil! Grup çalışmaları bireysel sporları daha teşvik edici ve eğlenceli kılmak için önemli bir adım. Bunun yanında insanların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlü kılmak ve sosyalleşmesini sağlamak açısından pilates ve yoga kampları her zaman daha çekici bir seçenektir.

 

Modern Meditasyon Örneği: Yoga

Yoga, ruhun ve bedenin birtakım öğretilerek ile eğitilerek bedeni anlamaya, dönüştürmeye ve bedene iyi bakmayı amaçlayan bir öğretidir. Bireye olan faydası saymakla bitmez fakat temel amacının kalbi ve zihni dinlendirmek olduğunu unutmayın. Bir mat üzerinde; dilerseniz bir eğitmen veya bireysel şekilde, birkaç birbirine karışmış güzel koku ve bir müzik…

            Yoganın tamamlayıcı olarak gördüğümüz bu elementler onun kimyasını ortaya çıkaran şeylerdir. Her ne kadar bireysel yapılsa da son zamanlarda pilates ve yoga kampları insanları daha fazla cezbediyor.

            Önceden belirlenen ve taslağı hazır şekilde insanlara sunulan kamp programlarında en önemli koşul pilatese ve yogaya uyacak bir mekan. Bu yer bir deniz kenarı, yeşillik bir alan. Kısacası ruhun bedenle buluşmasını sağlayacak bir yer.